Nota Prawna

Zgodnie z artykułem 6 francuskiej ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, tożsamość poszczególnych podmiotów uczestniczących w jej realizacji jest podawana do wiadomości użytkowników strony.


Wydawca

TimeOne - LMT
114 Rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Numer Rejestracyjny Firmy : 523 662 633 Nanterre
Société par actions simplifiée au capital de 58 224,00 Euros


Kontakt

contact@rgb-performance.com


Firma Hostingowa

O2Switch

224 bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE


Warunki świadczenia usług

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili modyfikowane lub uzupełniane. Niniejsza witryna jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. O przerwie spowodowanej konserwacją techniczną można jednak zadecydować jednostronnie.


Świadczone Usługi

Celem strony jest dostarczenie informacji dotyczących całego zakresu jej tematyki. TimeOne - LMT dokłada wszelkich starań, aby na stronie znajdowały się jak najdokładniejsze informacje. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji.


Ograniczenia Umowne

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do korzystania z niej za pomocą nowoczesnego sprzętu, wolnego od wirusów i wyposażonego w aktualną przeglądarkę najnowszej generacji.


Ograniczenia Odpowiedzialności

TimeOne - LMT nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone na sprzęcie użytkownika podczas dostępu do jednej ze stron należących do TimeOne - LMT, a wynikające z użycia sprzętu, który nie spełnia wskazanych specyfikacji, pojawienia się błędu lub niekompatybilności. TimeOne - LMT nie ponosi również odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak np. utrata rynku lub utrata szansy) wynikające z korzystania z witryny.


Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję przyznaje się właściwym sądom w Paryżu.